Etiquette en Termen

Om onze lessen en dansshows zo goed en zo respectvol te laten verlopen, hebben wij etiquettes opgesteld.

Dansvloer EtiquetteLes Etiquette

Line Dance Terminologie

&
Aanduiding voor een voet-of lichaamsbeweging op de halve tel van een maatslag in de muziek. De tel achter het “&” teken, is de gehalveerde tel. Dus bv. 1, 2, 3 & 4 = tel 4 gehalveerd.

Across
Vrije voet gekruist over de ondersteunende voet stappen. Bv.: RV stap gekruist over LV.

Angle
Richting aangeven waarin het lichaam t.o.v. de dansrichting naar toe staat.

Ankle Hook
De vrije voet haken achter de enkel van het ondersteunende been.

Apart
Voeten staan uit elkaar in de 2e positie.

Applejack (Pigeon Toe Movement)
Combinatie van Heel en Toe Splits, op de plaats of met een zijwaartse verplaatsing. LV plaats gewicht op hak (tenen boven de vloer) – RV plaats gewicht op de bal v.d. voorvoet (hak boven de vloer) Verplaats elke keer het gewicht op de bal van de ene voet en de hak van de andere voet.

Beat
Beat is een maatslag (1 tel)

BPM (Beats Per Minute)

Behind
Voetbeweging door met de vrije voet iets achter de andere voet te stappen.

Body Roll
Is een cirkel draaien met het lichaam vanaf de heupen, kan zowel zowel links- als rechtsom.

Box Steps (Rumba Box)
4 Kant danspatroon. Bv.: 1. LV stap voor – 2. RV stap opzij – 3. LV sluit aan – 4. Rust 5. RV stap achter – 6. LV stap opzij – 7. RV sluit aan – 8. Rust

Broadway Kicks
Een combinatie van een Side Step en een Kick High diagonaal naar voor. BV.: 1. RV stap opzij – 2. LV schop diagonaal rechts voor – 3. LV stap opzij – 4. RV schop diagonaal links voor.

Brush
Voetbeweging met de bal van de voet over de vloer, kan zowel voor- als achterwaarts.

Buchacada
Bv: 1. RV tik voor (knie gebogen en duw iets naar voor, gew. bijft echter op LV) - &RV stap achter – 2. LV tik voor (knie gebogen en duw iets naar voor, gew. blijft echter op RV)

Bump
Een heupbeweging waarbij de heup wordt geduwd. Dat gebeurt met de knieën iets gebogen (zg. Hip Bumps)

Bunny Hops
Zijn een aantal Leaps (een leap is het overspringen van de ene voet op de andere) met touches, welke doorgaans diagonaal gedaan worden. Bv.: & RV spring diag. Rechts voor – 1. LV tik teen naast RV – 2. Rust - & LV spring diag. Links voor – 3. RV tik teen naast LV. 4. Rust.

Centre
Is midden.

Charlston
Is een 4 tellen combinatie van een Step en een Toe Touch. Bv.: 1. LV stap voor – 2. RV tik teen voor – 3. RV stap achter – LV tik teen achter.

Charlston Kick
Gelijk aan de Charlston echter op tel 2 een Schop naar voor.

Chasse
3 Zijwaartse stappen in 2 tellen. Bv.:1. RV stap opzij - & LV sluit aan – 2. RV stap opzij. Wordt dit gedaan in 3 hele tellen dan is het een slow chasse.

Coaster Step
Is opgebouwd uit een: Step - & Sluitpas – Step. Bv.: 1. RV stap voor - & LV sluit aan – 2. RV stap achter of 1. RV stap achter & LV sluit aan – 2. RV stap voor. Dit alles kan ook met de LV. Wordt dit gedaan in 3 hele tellen dan is het een slow coaster step.

Cross
De vrije voet stapt gekruist over of gekruist achter de ondersteunende voet. (zie across).

Cross Shuffle
Zijwaartse gekruiste shuffle bv: 1. LV stap gekruist over RV - &RV sluit – 2. LV stap gekruist over RV.

Curtsey
Buiging waarbij men gelijktijdig iets door de knieën zakt en het ene been achter het andere met de teen aantikt.

CL = Clockwise
Met de wijzers van de klok meedraaien (ahw Rechtsdraaiende beweging).

CCL = Counter Clockwise (Anti Clockwise)
Tegen de wijzers van de klok draaien (ahw Linksomdraaiende beweging).

Dig
Heel Dig: Duw de hiel van de voet voor (alsof je een schep in de grond duwt)Toe Dig: gelijk aan de Heel Dig echter met de bal van de voet.

Drag
Met de bal van de voet, knieën gebogen, naar andere voet bijtrekken (ook Slide genaamd).

Draw
Is gelijk aan Drag maar dient met de teen te worden bijgetrokken, is het in de vorm van een cirkel heet het Rondé.

Extended Vine (Zig Zag)
Is een vine uitgebreid tot 6 of 8 tellen bv: 1. LV stap opzij – 2. RV kruis achter LV – 3. LV stap opzij – 4. RV kruis voor LV – 5. LV stap opzij – 6. RV kruis achter LV – 7. LV stap opzij – 8. Kan variabel zijn, zoals sluitpas of touch. (zie Wishfull Thinking)

Fan (is per voet)
Heel Fan: draai op de bal van de voet naar buiten en draai terug. Toe Fan: draai op de hiel van de voet naar buiten en terug.

Flick
Is een korte en krachtige schop, met gestrekte teen en gebogen knie, zij- of achterwaarts.

Grapevine = Vine
Bestaat uit 3 zijwaartse stappen. De 4e tel is variabel. Bv.: 1. RV stap opzij – 2. LV stap gekruist achter RV – 3. RV stap opzij – 4. Kan Touch of Hold zijn.

Heel Ball Change
Hiel wordt voor aangetikt. Bv.: 1. RV hieltik voor - & RV plaats terug op de bal v.d. voet – 2. LV stap op de plaats.

Heel Ball Cross
Is gelijk aan de Heel Ball Change echter op tel 2 stapt men gekruist over. Bv.: 1. RV hieltik voor - & RV plaats terug op de bal v.. voet – 2. LV stap gekruist over RV.

Heel Jacks (Vaudeville)
Bestaat uit gesyncopeerde pasjes van Side Step, Cross Over en Heel Touch. Bv: & LV stap opzij en iets achter - 1. RV stap gekruist over LV - & LV stap opzij – 2. RV tik hiel diag. rechts voor – & RV stap opzij en iets achter – 3. LV stap gekruist over RV - & RV stap rechts opzij – 4. LV tik hiel diag. links voor. Als je deze passen danst zonder de & tellen, dus hele tellen, dan heten het Slow Heel Jacks.

Heel Split (Heel Spead)
Gewicht op de bal van beide voeten, draai hielen uit elkaar naar buiten en terug in 2 tellen. Doe je dit in de & telling bv: & draai hielen uit elkaar, draai hielen terug, dan heet het Syncopated Heel Split

Heel Stomp
Stamp met de hiel op de vloer.

Heel Strut
Bv: 1. RV stap op hak voor – RV laat tenen zakken. Dit kan zowel voor- als achterwaarts.

Heel Swivel
Vanuit voetpositie 1 draaien de beide hielen gesloten, op de bal van beide voeten, met iets gebogen knieën, naar rechts of links. Dan weer terug naar voetpositie 1. Heupen worden wel meegedraaid, terwijl het bovenlichaam stil staat.

Heel Touch
Lichtelijk aantikken van de hak op de vloer.

Heel Twist
Doorgaande Heel Swivels naar rechts en links daaien of andersom.

Hip Bump
Een heupbeweging waarbij de heup wordt geduwd. Dit gebeurt met iets gebogen knieën.

Hip Lift
De heup omhoog duwen door gebruik te maken van het strekken van het vrije been.

Hip Roll
Is een cirkel draaien met de heupen, zowel links- als rechtsom.

Hitch
Het vrije been optrekken met gebogen knie en zich lichtjes op de ondersteunende voet verplaatsen.

Hold
Is 1 tel Rust

Hook
De vrije voet met gebogen knie gekruist voor het scheenbeen van het andere been brengen zonder de vloer aan te raken.

Hook Combination
Hook met Heel Touches. Combinatie van 4 tellen, bv: 1. RV haktik voor – 2. RV kruis (hook) over Lbeen – 3. RV haktik voor – 4. RV sluit naast LV (= variabel)

Hook Combination Extended (Crazy Leg)
Hook comb. Uitgebreid tot 6 of 8 tellen. Alleen de vrije voet gebruiken gedurende een comb. Van bv: 1. RV haktik voor – 2. RV kruis(hook) voor Lbeen – 3. RV haktik voor – 4. RV schop zijwaats (flick) – 5. RV haktik voor – 6. RV kruis(hook) over Lbeen – 7. RV haktik voor – 8. RV sluit aan.

Hop
Is een sprongetje met bv. Rbeen en terugkomen op het Rbeen.

I

Jazz Box
Dansfiguur bestaande uit 4 tellen. Start = variabel, bv (a): 1. RV stap gekruist over LV – 2. LV stap achter – 3. RV stap opzij - 4. LV sluit aan of stap voor. Of bv (b): RV stap voor – 2. LV stap gekruist over RV – 3. RV stap achter – 4. LV stap opzij

Jazz Box ¼ Turn
Bv (a): RV stap gekruist over LV – 2. LV stap achter – 3. ¼ draai rechtsom, RV stap voor – 4. LV sluit aan of stap voor.

Jive Walk
Combinatie van een Stap en een Side Toe Touch Bv: 1. RV tik rechts opzij – 2. RV stap voor – 3. LV tik links opzij – 4. LV stap voor.

Jump
Sprongetje met beide voeten en terugkomen op beide voeten.

Jumping Jack
Sprongetje met beide voeten naar spreidstand en van spreidstand terug springen naar sluitstand of kruisstand.

Kick
Low Kick: schop vanuit de knie, teen voorwaarts strekken. High Kick: schop vanuit de heup met gestrekte knie.

Kick Ball Change
Schop vanuit de knie met een snelle gewichtswisseling van de ene voet op de andere Bv: 1. RV schop voor - & RV sluit bij op bal van de voet – 2. LV stap op de plaats.

Knee Roll (Elvis knees)
Is een crikel draaien met een knie, zowel links- als rechtsom .

Lift
Het optillen van de knie.

Lock Step
De voet kruist heel dicht achter of voor de andere voet, met de knie van het ene been in de knieholte van het andere been. Doe je 1, 2 &3, 4, heet het syncopated lock step Bv: 1. LV stap voor – 2. RV lock achter LV - &LV stap terug- 3. RV stap voor – 4. LV lock achter.

Mambo
Gesyncopeerde (dus met een & tel) Rock Step, kan voor - achter- of zijwaarts, gevolgd door een sluitpas. Het zijn 3 passen in 2 tellen Bv: RV stap voor - & rock terug op LV – 2. RV sluit naast LV.

Mashed Potatoes (Charlston Swivels)
Heel Swivels, die afzonderlijk maar gelijktijdig worden gedaan, zowel op de plaats als achter- of voorwaarts.

Military Turn
Is bijna gelijk aan de PIVOT turn, alleen is de draai max. ¼ draai Rechts- of Linksom.

Modified
Gewijzigd, aangepast, veranderd. Bv: Modified Jazz Box: 1. RV stap gekruist over LV – 2. LV stap achter – 3. RV sluit naast LV – 4. RV + LV jump.

Monterey Turn
Is een op de plaats draaiende dansvariatie. Bv: 1. RV tik rechts opzij – 2. Draai op LV ½ draai rechtsom en sluit RV naast LV – 3. LV tik links opzij – 4. LV sluit naast RV. Tellen 1 + 2 is de daadwerkelijke Monterey Turn.

N

O

Paddle Turn
Bijna gelijk aan de Pivot Turn, alleen bij het draaien gebruikt men de heupen.

Pivot
Een draai links- of rechtsom op beide voeten Bv: 1. RV stap voor – 2. LV+RV ½ draai Linksom.

Point
Met de teen wijzen of aantikken kan voor- zij- achterwaarts en gekruist over.

Q

Rock Step
2 Gewichtswisselingen in t/o gestelde richting Bv: RV stap voor – 2. LV gewicht terug. Cross Rock: Bv.: RV stap gekruist over LV 1- 2. LV gewicht terug.

Rocking Chair (Electric Rock)
4 Gewichtswisselingen in t/o gestelde richting Bv: 1. RV stap voor – 2. LV gewicht terug – 3. RV stap achter – 4. LV gewicht terug.

Rolling Vine
Een hele draai, kan zowel links- als rechtsom, bv: ¼ draai rechtsom, RV stap voor – 2. ½ draai rechtsom LV stap achter – 3. ¼ draai rechtsom, RV stap opzij – 4. = variabel.

Rondé
Ondersteunende voet met iets gebogen knie, andere voet maakt een cirkel beweging naar voor, opzij, achter en sluit zonder gewicht. Kan ook anti clockwise.

Run
Aantal stappen voor- of achterwaarts. Elke stap is 1 tel.

Sailor Step
Dansvariatie van 3 passen in 2 tellen. Bv: RV stap achter LV - &LV stap opzij – 2, RV stap opzij. Dans je dit zonder de & telling heet het een slow sailor step.

Scoot
Ondersteunende voet schuift over de vloer, kan zowel naar voor, achter en opzij. De vrije voet is hoog (hitch).

Scuff
Een harde veeg met de hak van de voet over de vloer, kan zowel naar voor- als achterwaarts.

Shimmy
Snelle schuddende schouderbeweging. Schouders bewegen afwisselend naar voor en achter.

Shuffle
Dansvariatie van 3 passen in 2 tellen. Kan voor- als achterwaarts. BV: 1. RV stap voor – &LV stap naast RV – 2. RV stap voor OF 1. LV stap achter – &RV stap naast LV – 2. LV stap achter.

Slap
Met de hand(en) op een bepaald lichaamsdeel slaan.

Slide
De vrije voet slepen naar de ondersteunende voet.

Snap Fingers
Knippen met de vingers.

Stroll
4 Tellende combinatie van een Step, een Cross en Hold. Wordt meestal diag. gedaan. Bv: 1. LV stap schuin links voor – 2. RV kruis achter LV 3. LV stap schuin links voor – 4. Rust

Sugar Foot
Combinatie van teentik naast de ondersteunende voet met de hak naar buiten gedraaid en een hak tik naast de ondersteunende voet met de tenen naar buiten gedraaid.

Sway
Heupbeweging naar rechts of links.

Swivel
Het op de plaats draaien met de hielen of tenen naar buiten (zijwaarts). BV; 1. RV+LV hakken naar rechts – 2. RV+LV hakken naar midden.

Tap
Gelijk aan de touch, maar hoorbaar.

Toe Split
Gewicht op de hielen van beide voeten, draai tenen naar buiten en terug. Dans je de & tel dan heet het syncopated toe split.

Toe Swivel
Vanuit voetpos. 1 draaien de tenen naar buiten en terug.

Toe Touch
Lichtelijk aantikken van de vloer met de teen.

Travelling Cross Steps
Zijwaartse beweging. Bv: 1. LV stap gekruist over RV - & RV stapje opzij – 2. LV stap gekruist over RV.

Triangle
Een driehoek uitgevoerd in 4 stappen. Bv: 1.LV stap schuin links voor – 2. RV stap schuin rechts voor – LV stap schuin terug naar achter – 4. RV sluit naast LV.

Triple Step
3 Voudige stappen op de plaats in 2 tellen. BV: 1. RV stap op de plaats - &LV stap op de plaats – 2. RV stap op de plaats.

Turning Shuffle
Bv ½ draai rechtsom van 3 passen in 2 tellen. 1. ¼ draai rechtsom, RV stap opzij - &LV sluit naast RV – 2. ¼ draai rechtsom, RV stap voor.

Turning Triple Step
Idem als de triple step maar dan met een draai op de plaats.

Turning Vine
Bv. 1. RV stap rechts opzij – 2. LV stap gekruist achter RV – 3. ¼ draai rechtsom, RV stap voor – 4. LV sluit naast RV (kan variabel zijn).

U

V

Wizard (of Dorothy Steps)
BV: 1. RV stap voor - & LV lock achter RV – 2. RV stap voor.

X

Y

Z